Annemiek RiefelProjectenRozemarijn PoolVisievorming

De gemeente Noardeast-Fryslân beschikt over verschillende havens en voorzieningen ten behoeve van de waterrecreatie. Met de Staande Mastroute door Dokkum, de Lits-Lauwersmeerroute, de recent ontwikkelde vaarroute Súd-Ie en de Strobosser Trekfeart lopen belangrijke vaarwegen door de gemeente.

 

Opstellen havenprogramma

Met de fusie van de gemeenten tot Noardeast-Fryslân beschikt de gemeente in totaal over een behoorlijk havengebied. Zo kent Dokkum een grote haven, maar ook in Burdaard, Kollum, Dokkumer-Nieuwe Zijlen en De Skâns-Oostmahorn zijn veel aanlegvoorzieningen. In de verschillende havens wordt ruimte geboden aan zowel passanten als vaste ligplaatshouders. In de loop van de jaren is hier beleidsmatig niet veel aandacht aan besteed. De regelingen en het beleid voor de havens zijn gedateerd geraakt. Ze voldoen niet meer aan huidige wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in de sector. Er is behoefte aan een harmonisatieslag en vernieuwing van het havenprogramma.

 

Ondersteuning gemeente bij opstellen visie en beleid

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om te ondersteunen bij het opstellen van het nieuwe havenprogramma. Het doel van het havenprogramma is om een eenduidig beleid voor de gemeentelijke havens te creëren. Passanten moeten zich welkom voelen in de gemeente en gastvrij worden ontvangen. Hiervoor hebben we onder andere de bestaande situatie in beeld gebracht, trends en ontwikkelingen op waterrecreatie gebied bekeken, een ambitie opgesteld en deze uitgewerkt in heldere kaders en acties.

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op

Gepassioneerd over de vrijetijdssector met oog op duurzaamheid en balans

Neem contact op