Voor de terreinbeheerders

Nederlanders zijn echte buitenmensen. De aanwezigheid en beleefbaarheid van natuur- en recreatiegebieden bepalen in grote mate de aantrekkelijkheid van een regio. Voor inwoners én bezoekers. Een goede toegankelijkheid alleen is niet meer voldoende. Recreanten willen beleefbare routes en extra voorzieningen, die inspelen op diverse doelgroepen.

Kansen benutten, balans behouden

Als recreatieschap of terreinbeheerder wilt u kansen benutten: hoe kan ik mijn gebieden aantrekkelijk(er) maken voor recreanten en toeristen? Om welke doelgroepen gaat het? Welke routes en voorzieningen passen hierbij? Hoe werk ik samen met commerciële marktpartijen? Daarnaast wilt u sturen op balans: wat is de impact van bezoekers op de kwaliteit van de natuur? Hoe stuur ik op een goede balans in aantallen bezoekers? En wat de financiën betreft: hoe kunt u recreanten en toeristen verleiden om bij te dragen aan de kosten voor openstelling, educatie en routes? Extra inkomsten genereren vanuit gebruikers wordt steeds belangrijker.

Onderzoek

Inzicht in gebruik en aanbevelingen voor de ontwikkeling van gebieden, erfgoed en routenetwerken.

Impactanalyse

Inzicht in de draagkracht van de natuur en advies over hoe u kunt sturen op balans.

Toekomstperspectief

Een visie en inspiratie voor doorontwikkeling van uw gebied qua natuur, recreatie en erfgoed.

Uitgelichte projecten

Nieuwsgierig naar onze ruime ervaring?