Markt en consument

De beste beleving van de Veluwe start in de toekomst bij de ‘toeristische ontvangstlocaties’ en misschien wel in gemeente BarneveldDe gemeente heeft ons gevraagd om uit te zoeken óf, hoe en waar de gemeente een ontvangstlocatie kan realiseren.  

Ontvangstlocaties Veluwe

In de Regio Deal Veluwe is te lezen: “We willen een reeks ontvangstlocaties creëren waar mensen het gebied binnenkomen en starten met hun beleving van de Veluwe. Deze ontvangstlocaties zijn slim gekozen om te helpen bij het sturen en verdelen van de recreatiedruk. Goed gelegen plekken maken we aantrekkelijker met hoge kwaliteit van inrichting en doelgroepgerichte faciliteiten. Daarbij willen we graag dat bezoekers overstappen op minder belastende vormen van mobiliteit” (Regio Deal Veluwe, 2019). Gemeente Barneveld vraagt ons te onderzoeken wat de haalbaarheid is van een ontvangstlocatie in Barneveld.  

Marktonderzoek 

Dit doen we aan de hand van de volgende stappen: 1) Inventarisatie criteriaWe inventariseren waar een ontvangstlocatie aan moet voldoen. We vertalen deze criteria naar een eenvoudig toetsingskader; 2) Toetsen potentiële locatiesWe toetsen potentiële locaties in de gemeente aan de hand van de criteria; 3) Gesprekken met stakeholdersWe gaan in gesprek met stakeholders over de locaties met de meeste potentie; 4) Advies over een go / no goWe brengen op basis van alle opgehaalde informatie een advies uit aan de gemeente, of zij wel (go) of niet (no go) moet doorgaan met het realiseren van een toeristische ontvangstlocatie, voorzien van een kort voorstel voor vervolgstappen in het proces 

Annemiek Riefel onderzoek advies recreatie toerisme

Annemiek Riefel

Expert marktonderzoek

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op

Kritische en resultaatgerichte adviseur, met oog voor het grotere plaatje.

Neem contact op