BUREAU VOOR
RUIMTE EN VRIJE TIJD

Onderzoek en advies in recreatie en toerisme

Welkom

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd helpt overheden, brancheorganisaties én ondernemers met het creëren van een ideaal vrijetijdslandschap en een gezonde vrijetijdseconomie. Waarom? Omdat we iedereen een mooie plek gunnen om te ontspannen. We zetten daarvoor onze recreatieve bril op en kruipen in de huid van de recreant of toerist.

Vitaliteit

Wij ondersteunen bedrijven en regio’s voor een vitale sector op het gebied van verblijf of dagrecreatie

Leefbaarheid

Wij helpen u te ontdekken hoe toerisme zich in balans met de leefomgeving kan ontwikkelen

Markt en Consument

Wij geven u meer inzicht en grip op de ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de consument

Visievorming

Wat is de stip op de horizon als het gaat om recreatie en toerisme? Wij helpen u met het opstellen van een visie

Onze diensten

onderzoek recreatie toerisme

Onderzoek

Onze onderzoeksmethodes zijn gedegen, betrouwbaar en altijd gevolgd door een concreet toepasbaar advies.

Enquêtes

Een onderzoek onder uw bezoekers of inwoners maakt helder wat hun wensen zijn.

Coaching ondernemers doelgroep vitaliteit recreatie toerisme

Advies

Betrouwbaar, navolgbaar en concreet toepasbaar, zodat u verdere stappen kunt zetten.

Visie toerisme beleid ontwikkelen recreatie

Visie en beleid

Uiteraard met procesbegeleiding voor een gedragen visie en een betere samenwerking met de sector.

Workshops trainingen leefstijlvinder

Workshops & Trainingen

Wij helpen u de adviezen in praktijk te brengen, door onze expertise te delen in workshops en trainingen.

Coaching ondernemers doelgroep vitaliteit recreatie toerisme

Coaching

Samen klankborden we over de uitdagingen waarmee u worstelt.

Onze ervaring leert ons dat elk vraagstuk om maatwerk vraagt. Dit doen wij, volgens onze opdrachtgevers, met veel succes.

Wie weten ons te vinden voor onderzoek, advies en onze andere diensten? Gemeenten en provincies kloppen bij ons aan. Ondernemers in de recreatiesector. DMO’s (Destinatie Management Organisaties). En recreatieschappen of terreinbeheerders. Elk met hun specifieke vragen en behoeftes.

Actualiteiten

Ontmoet het team

Onze opdrachtgevers