BUREAU VOOR
RUIMTE EN VRIJE TIJD

Onderzoek en advies in recreatie en toerisme

Welkom

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd helpt overheden, brancheorganisaties én ondernemers met het creëren van een ideaal vrijetijdslandschap en een gezonde vrijetijdseconomie. Waarom? Omdat we iedereen een mooie plek gunnen om te ontspannen. We zetten daarvoor onze recreatieve bril op en kruipen in de huid van de recreant of toerist.

Vitaliteit

Wij helpen bedrijven en regio’s in de sector verblijfs- en dagrecreatie vitaal te worden én blijven.

Leefbaarheid

Wij helpen u te ontdekken hoe toerisme zich in balans met de leefomgeving kan ontwikkelen.

Markt en Consument

Wij geven u meer inzicht in en grip op de ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de consument.

Visievorming

Wat is de stip op de horizon als het gaat om recreatie en toerisme? Wij helpen u met het opstellen van een visie.

Leefstijlvinder

De één wil rust en regelmaat, de ander juist drukte, sensatie en avontuur. Dankzij de Leefstijlvinder weten we wat uw doelgroep écht zoekt in zijn of haar vrije tijd. Wat zijn hun wensen en hoe kunt u hen het best bereiken? Kijk op onze leefstijlen pagina voor toolkits over uw doelgroep, of doe de test: welke leefstijl past bij u en voor welke leefstijl is uw accommodatie aantrekkelijk?

Onze diensten

onderzoek recreatie toerisme

Onderzoek

Onze onderzoeksmethodes zijn gedegen, betrouwbaar en altijd gevolgd door een concreet en toepasbaar advies.

Visie toerisme beleid ontwikkelen recreatie

Visie en beleid

Wij verzorgen procesbegeleiding voor een gedragen visie en een betere samenwerking binnen de sector.

Coaching ondernemers doelgroep vitaliteit recreatie toerisme

Advies

Wij bieden betrouwbaar, navolgbaar en concreet advies, zodat u verdere stappen kunt zetten.

Workshops trainingen leefstijlvinder

Workshops & Trainingen

Wij helpen u de adviezen in praktijk te brengen, door onze expertise te delen in workshops en trainingen.

Coaching ondernemers doelgroep vitaliteit recreatie toerisme

Coaching

Samen klankborden we over de uitdagingen waarmee u worstelt.

Enquêtes

Een onderzoek onder uw bezoekers of inwoners maakt helder wat hun wensen zijn.

De ervaring leert ons dat elk vraagstuk maatwerk vergt. Volgens onze opdrachtgevers bieden wij dit met veel succes. Wie weten ons te vinden voor onderzoek, advies en andere diensten?

Actualiteiten

Ontmoet het team

Onze opdrachtgevers