Nieuws

Zomaar een foto van een vakantiepark. ‘Wat valt je op?’ vraag ik de groep. ‘Beetje saai’, zegt de een. ‘Wat is dat groen netjes onderhouden’, zegt de ander. Met een groep betrokken en bevlogen ambtenaren recreatie en toerisme van Veluwse gemeenten kijken we naar andere foto’s van recreatieparken en leggen elkaar concrete casussen met achtergrondinformatie voor. Het doel? Gezamenlijk de vitaliteit van een park proberen in te schatten.

Dat inschatten van vitaliteit, dat doe je natuurlijk niet op basis van een foto alleen. Maar waar let je dan wel op? Wanneer is een park vitaal? Wanneer is de kwaliteit voldoende, goed of juist slecht? Wanneer zijn er zorgen over het toekomstperspectief? Tot nu onderzochten we dit als bureau voornamelijk zelf. Via vitaliteitsonderzoeken brengen we de positie van parken en bedrijven in kaart, zowel in de verblijfsrecreatie als in de dagrecreatie. Belangrijk, omdat het inzicht geeft in hoe de sector er voor staat en wat de belangrijkste opgaven zijn. Maar minstens net zo belangrijk vind ik dat onze opdrachtgevers goed begrijpen wat we precies onderzocht hebben en op welke manier. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat onze onderzoeken kwalitatief sterk zijn: het moet niet alleen inhoudelijk kloppen; de resultaten moeten ook navolgbaar zijn.

Een prachtig verzoek

Om die reden vond ik het een prachtig verzoek dat vanuit de Veluwe kwam: wil je ons helpen om ons de vitaliteitsmethodiek eigen te maken? Omdat binnen het programma Vitale Vakantieparken is afgesproken dat er voor ieder park één plan moet komen, zijn veel gemeenten al aan de slag gegaan: ze bezoeken de parken, maken een inschatting van de situatie en schatten, in overleg met de ondernemer of eigenaarsvereniging, het toekomstperspectief van een park in. Wij zijn vanuit het programma gevraagd de gemeenten hierbij handvatten mee te geven: waar kan je op letten bij een bedrijfsbezoek? Hoe schat je kwaliteit en perspectief zo objectief mogelijk in, zonder je eigen voorkeuren (vind ik dit nou mooi of niet; zou ik hier willen verblijven) daarin leidend te laten zijn?

Training vitaliteit en uitwerking handboek

Om de ambtenaren hierbij te helpen, organiseren we een meerdaagse training en werken we een handboek uit waarin onze vitaliteitsmethodiek stap voor stap beschreven wordt. Waarom ik dat zo gaaf vind? Omdat ik zie welke discussies en inzichten het oplevert; het geeft de betrokkenen steeds meer één taal als ze het hebben over de sector. Hoe gaaf is het als we met elkaar die taal steeds beter snappen én doorontwikkelen! Want natuurlijk heeft niemand, zeker ik niet, de waarheid in pacht.

Spannend?

Laatst vroeg iemand mij of ik dat niet heel spannend vond om zo onze methodiek ‘weg te geven’. Natuurlijk vind ik het spannend; juist door de methodiek stap voor stap uit te leggen laat je ook zien waar de aandachtspunten in de methodiek nog zitten. Dat maakt je kwetsbaar voor kritiek. Maar ik zie het graag andersom: het geeft ons ook handvatten om onze methodiek te blijven verbeteren. Bovenal, ik vind het vooral super gaaf om onze kennis en ervaring te delen; het sterkt me in het gevoel geen rapporten voor de lade te willen schrijven, maar vooral te zorgen dat de kennis beklijft en toegepast kan worden. Als ik onze methodiek daarvoor prijs moet geven, dan doe ik dat met alle plezier.

Natuurlijk kunnen we een dergelijke training ook bij uw in de regio organiseren! Interesse, neem contact op met Jan Jaap via thijs@ruimteenvrijetijd.nl!

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit