Stip op de horizon

De vrijetijdssector is volop in ontwikkeling en behoort tot de snelst groeiende economieën van ons land. Waarschijnlijk geeft het beleidsstuk dat jaren geleden door u is vastgesteld niet meer de antwoorden op de vragen van vandaag. Want er zijn volop kansen, maar ook de nodige uitdagingen. Dit vraagt om een heldere visie, waarin u bijvoorbeeld bepaalt wat er nodig is om meer bezoekers te trekken of bezoekers juist beter te spreiden. En hoe toerisme en recreatie optimaal kan bijdragen aan het creëren van een fijne leefomgeving en stimuleren van de lokale economie.

Een heldere visie helpt u om een koers uit te zetten en met elkaar, zowel overheden, ondernemers als andere belanghebbenden, keuzes en afspraken te maken.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij helpen u uw visie op toerisme en recreatie vorm te geven. Daarbij houden we rekening met verschillende opgaven, zoals natuur, een goede balans tussen druk en draagkracht, erfgoed, cultuur en duurzaamheid. Werken aan de vrijetijdssector doet u niet alleen. Wij helpen u om de juiste samenwerking te realiseren met de belangrijkste partijen.

Meer weten? Onze expert gaat graag met u in gesprek.

Actualiteiten