ProjectenVisievormingcoevorden beleidsvisie toerisme

Het gaat goed met het toerisme in de gemeente Coevorden. Het aantal toeristische overnachtingen is in deze gemeente het grootst van heel Drenthe. In 2015 zorgde de toeristisch-recreatieve sector voor maar liefst 24,7% van de werkgelegenheid in de gemeente Coevorden. Mede omdat het aantal overnachtingen, de toeristische bestedingen en de werkgelegenheid jaarlijks toenemen, is het van belang om een heldere beleidsagenda te hebben.

De gemeente had de wens om nieuw toeristisch beleid op te stellen, in navolging van het regionale beleidskader toerisme en recreatie. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft met de recreatieondernemers per thema onderzocht wat de speerpunten van het toeristisch beleid moeten zijn en welke rol de gemeente en de sector hierbij innemen. Ook hebben we geadviseerd over de manier waarop dit kan worden georganiseerd.

Meer weten? Neem gerust contact op met Jan Jaap Thijs.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op