Visie en samenwerking

onderzoek nichemarkten en recreatiebehoeften

Onderzoek naar recreatiebehoeften en nichemarkten in Zuid-Holland

Zijn er vrijetijdsbehoeften die ruimtelijk lastig een plek kunnen krijgen (in het groen), zoals vliegen met drones, naakt recreëren, hangplekken voor jongeren, bijzondere evenementen, extreme sporten, homo-ontmoetingsplaatsen, etc. Dit is de kernvraag van een onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan ons bureau. Provincie wil voldoende recreatief aanbod De provincie Zuid-Holland spant zich in…

Recreatie ontwikkeling hitland

Recreatieve doorontwikkeling Hitland

Recreatiegebied Hitland gaat op de schop. Op een aantal plekken komen nieuwe recreatieve voorzieningen. De afgelopen maanden zijn inwoners, belangengroepen, kinderen en andere maatschappelijke partijen uitgenodigd ‘mee te denken, te kijken en te doen’ bij de realisatie van speelvoorzieningen, een vogelkijkplek, buurtmoestuin en een honden(hindernis)baan. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft voorafgaand hieraan…

vraag en aanbod analyse stadsregio rotterdam

Vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de Stadsregio Rotterdam

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam is met de verschillende gebiedspartijen (waaronder de gemeente Rotterdam, Groenservice Zuid-Holland (GZH), Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer) een verkenning uitgevoerd naar matches en mismatches tussen vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de stadsregio Rotterdam. Met behulp van bestaande onderzoeken en onze kennis en expertise droegen we bij aan het…

beleidsvisie toerisme en recreatie hoek van holland

Hoek van Holland: gebiedsontwikkeling leisure en verblijfsrecreatie

Sinds 2008 is het aantal strandbezoekers aan Hoek van Holland spectaculair gegroeid. Een gevolg daarvan is een impuls voor de werkgelegenheid in het strandtoerisme. De oorzaak ligt vooral in de door de voormalige deelgemeente Hoek van Holland en Strandbeheer BV uitgevoerde kwaliteitsimpuls aan het strand Badweg-Zeekant met winkels en veel nieuwe horeca. Een logische volgende…