ProjectenAnnemiek RiefelNieuwsVisievormingBeleidsnota gemeente Molenlanden

Toerisme is een sector van economisch belang en laat een forse groei zien de afgelopen decennia. Dit biedt regio’s en gemeenten, waaronder Molenlanden, kansen om hierop in te spelen. Om de kansen van toerisme te benutten en ervoor te zorgen dat groei je niet overkomt maar het in goede banen te leiden, is begin 2021 de Toeristische Agenda Molenlanden (TAM) 2021-2025 gepresenteerd. In deze beleidsvisie staan doelen en kaders voor toeristische ontwikkeling zodat met alle stakeholders de Vrijetijdseconomie wordt versterkt.

 

Beleidsnota verblijfsrecreatie

Een belangrijke rol in de TAM is weggelegd voor de sector verblijfsrecreatie. Het bestaande aanbod van verblijfsrecreatie in de gemeente is vooral kleinschalig in omvang en aantal. Dit mag vanuit de toerist bekeken meer divers zijn en gericht op meer comfort. Daarnaast is het belangrijk dat het aanbod aansluit op het DNA van Molenlanden dat bestaat uit de verhaallijnen ‘Molens & Water’, Agro & Food’, ‘Nieuwpoort & Oude Hollandsche Waterlinie’. In opdracht van én afstemming met de gemeente Molenlanden hebben wij een beleidsnota verblijfsrecreatie opgesteld.

 

Betrokkenheid ondernemers en beleidsmakers

Wanneer veel partijen dezelfde toekomst ambiëren, is de kans op succes groter. Om die reden hebben we bij de totstandkoming van de beleidsnota verschillende partijen en personen betrokken, waaronder beleidsmakers vanuit Economie & Toerisme, Ruimtelijke Ordering en Bouw- en Woningtoezicht, ondernemers, bestuurders en de provincie Zuid-Holland.

 

Dit project hebben wij samen met onze vaste samenwerkingspartner BügelHajema uitgevoerd.

null

Annemiek Riefel

Senior adviseur

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op