Samen werken aan een vitale sector

De verblijfsrecreatie staat de laatste jaren volop in de aandacht. De sector groeit gestaag, zorgt voor veel werkgelegenheid en biedt toeristen een fijne vakantie. Maar er zijn ook aandachtspunten: niet-vitale bedrijven kampen met permanente bewoning, ondermijning en verpaupering. Vitale vakantieparken dragen hun onderneming over aan een nieuwe generatie en hebben te maken met een consument die veeleisender is dan ooit.

In de dagrecreatie zien we vergelijkbare ontwikkelingen. Sommige bedrijven kunnen goed meeliften op trends en op de behoeften van consumenten; andere bedrijven hebben het moeilijk. Wij houden ons daarom intensief bezig met de vraag: ‘Hoe houden we de verblijfs- en dagrecreatie in Nederland vitaal?’.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Gemeentes, provincies of toeristisch regio’s kunnen bij ons terecht voor onderzoek op regionaal niveau, waarbij we in kaart brengen of de sector als geheel vitaal is en welke ontwikkelkansen of uitdagingen er zijn. Aan de hand van ons ‘vitaliteitsmodel’ voeren we verdiepende onderzoeken uit bij bedrijven of parken. We gaan op locatiebezoek en kijken naar kwaliteit en perspectief.

Ook voeren we concrete vitaliseringsprojecten uit, waarbij we ondersteunen in het verbeteren van de kwaliteit en het toekomstperspectief van een vakantiepark. Lees alles over onze diensten op onze productsheet.

Meer weten? Onze expert gaat graag met u in gesprek.

Actualiteiten