Vitaliteit

Een gemeente op de Veluwe is al een aantal jaren bezig met het programma Vitale Vakantieparken. In deze aanpak is de gemeente gestuit op een aantal parken die geen recreatief toekomstperspectief lijken te hebben.

 

Om dit gevoel objectief te kunnen onderbouwen, is aan ons gevraagd om voor deze parken een vitaliteitsscan uit te voeren. Hiermee wordt geobjectiveerd of deze parken inderdaad geen recreatieve toekomst meer hebben. Op basis van de uitkomst van dit rapport kan de gemeente bepalen hoe zij verder wil met de parken die geen recreatief toekomstperspectief meer hebben.

 

Voor deze vitaliteitsscan hebben we vooraf informatie aangeleverd gekregen over de parken. Onze vragen en eerste bevindingen hebben we in een werksessie besproken om tot een indicatieve score te komen. Met deze manier van werken hebben we vooral gebruik gemaakt van de kennis die er binnen de gemeente al was over de parken, en hoefden we de parken zelf niet te bezoeken.

 

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op één van onze experts.