Jan Jaap ThijsVitaliteitKwartiermaken overijssel vitale vakantieparken

Hoe om te gaan met de minder-vitale vakantieparken  in Overijssel? Met die vraag houdt Jan Jaap Thijs zich, samen met burgemeester Vroomen van Ommen, bezig met het opzetten van een provinciedekkende aanpak. Burgemeester Vroomen is door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot kwartiermaker voor een dergelijke aanpak. Jan Jaap Thijs mag hem daarbij ondersteunen.

Vitale sector met aandachtspunten

Uit eerder onderzoek van ons bureau kwam naar voren dat het overgrote merendeel van de verblijfsrecreatie in Overijssel vitaal is. Toch zijn er ook in deze provincie een aantal parken die niet meer recreatief worden gebruikt of waar het gevaar op afglijden op de loer ligt. Om juist voor die complexe parken aan een oplossing te werken, komen de kwartiermaker en de projectleider met een organisatorisch en financieel voorstel, met een werkbare organisatiestructuur. Het moet leiden tot een provinciedekkend ‘expertisecentrum’ die gemeenten kan ondersteunen in een onderbouwde en integrale aanpak van de problematiek.

Proces met draagvlak en concreet resultaat

Om te komen tot een goed voorstel is het niet alleen belangrijk dat er inhoudelijk de juiste zaken op papier komen, maar minstens net zo belangrijk is dat het voorstel op een breed draagvlak in de provincie kan rekenen. Daarom worden veel bestuurlijke en ambtelijke gesprekken in de provincie gevoerd. De planning is om eind dit jaar met een concreet voorstel te komen waar de regio mee aan de slag kan.

 

Meer weten? Neem contact op met één van onze experts!

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

In het kort

fiber_manual_record Aanpak minder-vitale vakantieparken

fiber_manual_record Kwartiermaken

fiber_manual_record Bestuurlijke afstemming

fiber_manual_record Gezamenlijke aanpak

fiber_manual_record Revitaliseren en transformen

fiber_manual_record Organisatie van kennis en expertise

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op