Jan Jaap ThijsVitaliteitKwartiermaken overijssel vitale vakantieparken

Hoe om te gaan met de minder-vitale vakantieparken  in Overijssel? Met die vraag hield Jan Jaap Thijs zich, samen met burgemeester Vroomen van Ommen, bezig. Zij bekeken gezamenlijk of ze tot een provinciedekkende aanpak konden komen. Burgemeester Vroomen is door Gedeputeerde Staten van Overijssel benoemd tot kwartiermaker voor een dergelijke aanpak. Jan Jaap Thijs mocht hem daarbij ondersteunen.

 

Vitale sector met aandachtspunten

Uit eerder onderzoek van ons bureau kwam naar voren dat het overgrote merendeel van de verblijfsrecreatie in Overijssel vitaal is. Toch zijn er ook in deze provincie een aantal parken die niet meer recreatief worden gebruikt of waar het gevaar op afglijden op de loer ligt. Om juist voor die complexe parken aan een oplossing te werken, komen de kwartiermaker en de projectleider met een organisatorisch en financieel voorstel, met een werkbare organisatiestructuur. Het moet leiden tot een provinciedekkend ‘expertisecentrum’ die gemeenten kan ondersteunen in een onderbouwde en integrale aanpak van de problematiek.

 

Lancering van een expertiscentrum vakantieparken

Om te komen tot een goed voorstel is het niet alleen belangrijk dat er inhoudelijk de juiste zaken op papier komen, maar minstens net zo belangrijk is dat het voorstel op een breed draagvlak in de provincie kan rekenen. Daarom zijn veel bestuurlijke en ambtelijke gesprekken in de provincie gevoerd. Het heeft geleid tot een provinciedekkende aanpak en de lancering van een Expertisecentrum Vakantieparken op 22 april 2021 tijdens een webinar. Meer weten? U kunt deze webinar terug kijken: https://www.youtube.com/watch?v=LjIiixqLK-Q

Ondertussen is het expertiscentrum actief en ondersteunt meerdere gemeenten in Overijssel bij het revitaliseren van minder vitale parken.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

In het kort

fiber_manual_record Aanpak minder-vitale vakantieparken

fiber_manual_record Kwartiermaken

fiber_manual_record Bestuurlijke afstemming

fiber_manual_record Gezamenlijke aanpak

fiber_manual_record Revitaliseren en transformen

fiber_manual_record Organisatie van kennis en expertise

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op