Leefbaarheid en leefomgeving

De toerismesector groeit hard en bereikt recordhoogtes in 2030. Dit biedt enorme kansen voor gemeenten, regio’s en provincies. Natuur en erfgoed vormen vaak hét motief om een regio of voorziening te bezoeken. Denk aan het centrum van Amsterdam, de Wadden, Kinderdijk, de Noordzeekust of de Veluwe; alle UNESCO Werelderfgoed of natuur.

Door natuur en erfgoed beter te ontwikkelen, met aandacht voor de leefbaarheid, en beleefbaar te maken, wordt Nederland (nog) aantrekkelijker voor recreanten en toeristen. Tegelijkertijd zijn er regio’s die met krimp te maken hebben: minder inwoners, een afname van voorzieningen en economische aantrekkelijkheid. Recreatie en toerisme stimuleren is één van de manieren om een krimpregio aantrekkelijk te houden.

Tinco Lycklama visie toerisme recreatie advies onderzoek balans waardevol leefbaarheid leefomgeving

Tinco Lycklama

Expert waardevol toerisme

lycklama@ruimteenvrijetijd.nl

06 5338 3550

Leefbaarheid downloads

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Hoe kan recreatie en toerisme zich in balans met de leefomgeving ontwikkelen? Sturen op balans vraagt om een aanpak op maat:

1) kansen benutten
2) inzicht in balans van bestemmingen (fysieke draagkracht, leefbaarheid inwoners)
3) nieuwe modellen rondom de verdeling van lusten en lasten

Concreet kunnen we voor u een toekomstperspectief ontwikkelen: een visie waarin we rekening houden met alle drie deze factoren. Ook onderzoeken we hoe hoog de toeristische druk daadwerkelijk is en wat u in de toekomst kunt verwachten.

Meer weten? Onze expert gaat graag met u in gesprek.

Actualiteiten