VisievormingLeefbaarheidNuenen leefbaarheid beleidskader recreatie toerisme

Bouwstenen voor het beleidskader toerisme & recreatie gemeente Nuenen

 

Nuenen is een bijzonder dorp. Vincent van Gogh heeft twee jaar in Nuenen gewoond en een kwart van zijn schilderijen in Nuenen gemaakt, waaronder de Aardappeleters. In Museum Vincentre beleef je het Nuenen van 1883, toen Vincent van Gogh hier kwam wonen. Het museum trekt jaarlijks veel bezoekers, waaronder bussen met buitenlandse dagtoeristen die een bezoek aan het Van Gogh Museum Amsterdam combineren met een bezoek aan Nuenen. Volgens de gemeente Nuenen zijn er nog voldoende mogelijkheden om meer uit toerisme en recreatie te halen, maar wel in balans. Toerisme kan veel kansen bieden voor de lokale economie en leefbaarheid.

 

Bouwstenen voor beleidskader

De gemeente gaat dit jaar aan de slag met een beleidskader. Om tot een goed beleidskader te komen had de gemeente behoefte aan meer inzicht in de vrijetijdssector en kwantitatieve informatie over de toeristische druk en draagkracht.  En de mening van inwoners van Nuenen over toerisme en recreatie in de gemeente. Welke kansen en eventuele knelpunten zien ze en wat zijn de wensen en behoeften aangaande recreatieve voorzieningen?

Daarom hebben wij vier verschillende analyses uitgevoerd:

  • Een stakeholdersanalyse waarbij we inzicht geven in het aantal toeristisch- recreatieve bedrijven in gemeente Nuenen, het type bedrijven, de ligging van de bedrijven en beddencapaciteit.
  • Een vraag- en aanbodanalyse op basis van leefstijlen waarmee we inzicht geven voor welke doelgroepen het huidige aanbod in Nuenen met name aantrekkelijk is. En wat het profiel is van de inwoners van Nuenen en omgeving en bezoekers van buiten en hoe vraag- en aanbod zich tot elkaar verhouden.
  • Een inwonersenquête waarin we de kansen en eventuele knelpunten van de inwoners beschrijven en daarnaast hun  wensen en behoeften.
  • Een globale analyse van de toeristische druk, zowel qua intensiteit (verhouding aantal overnachtingen/ bezoekers per dag ten opzichte van het aantal inwoners) als dichtheid (de verhouding van het aantal overnachtingen / bezoekers per dag ten opzichte van het oppervlak van bijvoorbeeld de gemeente of kern).

 

Aanbevelingen

In het rapport geven wij aanbevelingen en ontwikkelingen voor het te ontwikkelen beleidskader. Deze aanbevelingen gaan over de ruimte om nieuwe toeristen en recreanten te ontvangen zodat het toerisme in balans blijft met de leefomgeving en het spreiden van toerisme in tijd en ruimte. Maar ook de manier waarop jaarrond toerisme en herhaalbezoek  gestimuleerd kan worden. En hoe de gemeente meer bekendheid kan genereren voor Nuenen als besteming.

 

De speerpunten waarop Nuenen zich kan focussen de komende jaren betreffen de promotie, aanbodontwikkeling , samenwerking en verbinding en monitoring (door middel van herhaalonderzoek).

 

Foto: VisitBrabant

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op