Leefbaarheid

Jaren geleden, ik schat zo’n 15 jaar, namen we met elkaar afscheid van het begrip RodS; recreatie om de stad. RodS was een plan om recreatieruimte nabij de stad in te plannen en realiseren, zeg maar een soort Ecologische Hoofdstructuur maar dan voor recreatie. Het adagium was toen dat het vooral moest gaan om kwaliteit en niet om kwantiteit.

 

Het onderwerp ‘recreatietekorten in Noord-Holland’ heeft het onderwerp weer op de agenda gezet. De afgelopen maanden heeft het ook veelvuldig het nieuws gehaald, tot een item op het RTL-nieuws aan toe. Het Bureau voor Ruimte & vrije Tijd deed hiernaar samen met Bureau Buiten onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland. De conclusie?

 

Kortgezegd is er meer ruimte nodig voor recreatie, omdat de huidige hoeveelheid aan beschikbare gebieden tekortschiet. In de huidige natuur- en recreatiegebieden is namelijk vaak sprake van overlast, tussen recreanten onderling en voor de natuur. En de trend is dat mensen vaker de natuur in willen en dat ook nog eens het aantal inwoners én bezoekers (toeristen) naar 2030 sterkt stijgt. Dat vraagt om meer ruimte!

De oplossingen zijn dus noodzakelijk en urgent, maar evengoed niet makkelijk. We stelden in ons advies de volgende drie ‘lijnen’ voor:

  • Binnen gebieden: Zorg voor het optimaliseren van ‘het gebruik’ binnen de gebieden, via zonering en spreiding van bezoekers;
  • Tussen de gebieden: Maak beter gebruik van de groene buitenruimte, oftewel het landschap. Vooral voor routegebonden recreatievormen is hier veel winst te behalen;
  • Nieuwe gebieden: Creëer meer natuur- en recreatiegebieden. Dit kan door de aankoop of uitbreiding van nieuwe gebieden. Aanbeveling is ook om de benodigde nieuwe recreatieruimte mee te koppelen met de stedelijke ontwikkeling; in plannen voor nieuwe woonwijken moet recreatieruimte zijn opgenomen.

 

De laatste categorie is belangrijk, want het gevecht om de (buiten)ruimte neem toe. Van alle kanten neemt de druk toe, vanuit woningbouw en infrastructuur, klimaatadaptatie en de energietransitie. Echter, de kwaliteit van wonen en werken wordt vooral bepaald door een fijne leefomgeving. Natuur en recreatie kunnen hierin niet ontbreken. Een goed voorbeeld waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte aan recreatie komt uit Muiden.

 

Strandontwikkeling Muiden

In de historische vestingstad Muiden wordt een nieuwe woonwijk gefaseerd opgeleverd, hetgeen zorgt voor een verdubbeling van het aantal inwoners in het stadje. Ook Weesp Noord breidt uit en  de dijk langs het IJmeer, de Natuurboulevard, is tevens een belangrijke recreatieve aanvoerroute van fietsers langs het strand.

Dit heeft nu bij de gemeente Gooise Meren en de inwoners het bewustzijn aangewakkerd dat het strandje aan de oevers van het IJmeer mag meegroeien met de bewonersontwikkeling. We becijferden met behulp van ons zwemwater behoeftenmodel allereerst de toegenomen behoefte aan zwemwater voor de inwoners. Vervolgens vertaalden we dit naar de benodigde strandoppervlakte om de recreanten te kunnen accommoderen.

Wat mij betreft een win-win situatie voor inwoners, projectontwikkelaar én de natuur, omdat de spontane zwemplekken in de natuurlijke delen van de oevers nu ontlast gaan worden. Kijk, zo kan het ook! En gezien de verwachting van het aantal warme zomerse dagen in de toekomst absoluut geen overbodige luxe: kwaliteit en kwantiteit gaan dus ook prima samen!

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op