NieuwsLeefbaarheidSanne MeekesTinco Lycklama

De MRA kopt: “Prognose voor de MRA: forse groei toerisme en recreatie in 2030”.

‘De prognoses voor toerisme en recreatie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) laten, na een dip door corona, opnieuw groei zien in 2030. Dit blijkt uit het onderzoek naar toeristische en recreatieve omvang en draagkracht in de MRA. Met het onderzoek is in kaart gebracht hoe groot de omvang van toerisme en recreatie is in de diverse deelregio’s en gemeenten en hoe deze omvang in relatie staat tot de leefomgeving en de leefbaarheid: de draagkracht.’

In 2021 zijn we, samen met Bureau Buiten, gestart met het onderzoek naar de toeristisch-recreatieve ontwikkelruimte voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Om deze ontwikkelruimte te bepalen is, naast inzicht in de toeristisch-recreatieve omvang, inzicht nodig in de draagkracht van de bestemming bekeken vanuit verschillende facetten van de leefomgeving en leefbaarheid. Dit type onderzoek is relatief nieuw. Ook is soortgelijk onderzoek op een dergelijke schaal nog niet eerder in Nederland uitgevoerd.

Afgelopen maart zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd. Dit vormt de bouwsteen voor een nieuwe uitvoeringsstrategie, waarin aandacht voor de leefkwaliteit van inwoners een belangrijk onderdeel wordt.

Meer weten over deze nieuwe strategie? Lees dan hier het artikel van de MRA. Meer weten over het onderzoek naar de toeristische en recreatieve omvang en draagkracht in de MRA ? Neem dan contact op met Tinco: lycklama@ruimteenvrijetijd.nl / 06-53383550

null

Sanne Meekes

Expert leefbaarheid

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op