ProjectenAnnemiek RiefelLeefbaarheidNieuwsInwonersonderzoek gemeente Molenlanden

Om een indruk te krijgen van hoe de inwoners van de gemeente Molenlanden tegen toerisme en recreatie aankijken en welke kansen en eventuele knelpunten ze zien hebben we een inwonersonderzoek uitgevoerd. Het doel is inzicht krijgen in enerzijds de positieve effecten, maar ook de (mogelijke) negatieve impacts van toerisme op de leefbaarheid.

 

Goede respons

In afstemming met de gemeente hebben we een vragenlijst opgesteld. Hierbij hebben we (deels) gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragen, zodat we de resultaten kunnen vergelijken met andere gemeenten en gebieden. De vragenlijst is door 699 respondenten ingevuld. De resultaten zijn voldoende betrouwbaar om goede uitspraken te doen.

 

Ervaren bezoekersdrukte in balans

De inwoners van Molenlanden vinden dat het aantal recreatieve bezoekers goed in balans is; niet te veel, maar ook niet te weinig. Er zijn wel verschillen per deelgebied. In het gebied rondom de grote trekpleister Kinderdijk vinden in verhouding meer bewoners dat het aantal bezoekers (veel) te veel is. De meeste bewoners hebben wel het gevoel dat het aantal recreatieve bezoekers is toegenomen de afgelopen jaren. Bewoners zijn over het algemeen positief gestemd over de recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente Molenlanden. Het merendeel vindt dat bezoekers zorgen voor meer reuring en levendigheid en dat de komst van bezoekers een positieve impact heeft op de lokale economie, werkgelegenheid en het in stand houden van voorzieningen, zoals horecagelegenheden.

 

Belangrijk aandachtspunt: druk op mobiliteit

Over het algemeen zijn bewoners positief gestemd over de impact van toerisme en recreatie. Dat neemt niet weg dat een deel van de bewoners ook nadelen ervaart. Veruit het belangrijkste aandachtspunt is mobiliteit. Ongeveer de helft van de bewoners ervaart problemen rondom mobiliteit, zoals parkeerdrukte en files. In het relatief drukbevolkte gebied met de middelgrote kernen langs de Lek zoals Nieuwpoort en Groot-Ammers en de toeristische trekker Kinderdijk speelt dit meer dan gemiddeld.

 

Bekijk het volledige rapport hier

null

Annemiek Riefel

Senior adviseur

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op