LeefbaarheidHomepageNieuwsstrandopgang

Het vinden van een balans tussen ruimte voor mens en natuur wordt steeds relevanter. Zo ook binnen natuurgebieden in Nederland waarbij de druk op de natuur door meerdere factoren alsmaar toeneemt. Recreatie vormt hierin een belangrijk aandeel. En de recreatiedruk neemt mede door bevolkingsgroei ook steeds harder toe. Hoe moet hiermee worden omgegaan? Welke vorm van bezoekersmanagement is nodig? Dit is het vraagstuk waar Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd Dunea door middel van een detachering in 2023 zal ondersteunen.

 

Draagkrachtonderzoek Nationaal Park Hollandse Duinen

Eerder heeft Nationaal Park Hollandse Duinen het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een draagkrachtonderzoek laten uitvoeren. De centrale vraag die gesteld werd: ‘Hoe kunnen bezoekers een goede ervaring worden geboden met minimale belasting van de natuur’? Er werd uitgezocht wat de huidige balans is tussen mens en natuur. De resultaten toonde aan dat:

  • Vooral stranden erg druk zijn, hetgeen overlast voor bezoekers tot gevolg heeft, vooral bij Den Haag en Katwijk / Leiden.
  • De duinen tegen de grenzen van de ecologische draagkracht aanlopen en overlast door recreatie daar moet worden verminderd of voorkomen.
  • Dat er in het achterland mogelijkheden zijn ‘extra recreatieruimte en voorzieningen;’.

De aanbevelingen richting NPHD en de provincie betroffen o.a. vervolgstappen op het gebied van ‘monitoring bezoekersstromen’, verder uitwerken (ecologische) zonering, verkennen inzet instrumentarium bezoekersmanagement én de realisatie van extra recreatieruimte.

Aan de slag met ons advies

En ons advies werd gelijk ter harte genomen. Dunea gaat op verschillende manieren intensiever aan de slag met het bezoekersmanagement van Nationaal Park Hollandse Duinen. Hierbij lopen ze helaas tegen capaciteit-uitdagingen aan. Mede hierom is besloten om onze handen in één te slaan doormiddel van een detachering. Per mei zullen onze senior adviseur Tinco Lycklama en adviseur Marie van de Meeberg starten. We hebben er veel zin in om betrokken te zijn bij de vervolgstappen van ons onderzoek. De praktijk van bezoekersmanagement is erg interessant en vol ‘learnings’.

 

Voor meer informatie:

Marie van de Meeberg
vandemeeberg@ruimteenvrijetijd.nl

 

 

 

Afbeelding: Dunea.nl

null

Marie van de Meeberg

Expert bezoekersmanagement

Auteurs

Met oog voor detail, altijd strevend naar kwaliteit

Neem contact op