VitaliteitAnnemiek RiefelEllen RuiterMartijn Huijgen

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Barneveld samen met andere gemeenten op de Veluwe aan de vitalisering van de vakantieparken. Elf gemeenten op de Veluwe willen een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Om deze ambitie waar te maken werken de gemeenten en de provincie Gelderland samen met recreatieondernemers en vele andere betrokkenen aan Innovatie, Herstructurering en Veiligheid & Leefbaarheid binnen het programma Vitale Vakantieparken Veluwe. Op programmaniveau (Vitale Vakantieparken) hebben de gemeenten aangegeven behoefte te hebben om de basisinformatie over de Veluwse vakantieparken beter op orde te krijgen. En afgesproken dat er voor elk vakantiepark één plan komt.

Vitaliteitsonderzoek vakantieparken Barneveld

De gemeente Barneveld heeft ons gevraagd om daarbij te helpen door een vitaliteitsonderzoek uit te voeren onder de vakantieparken (kampeerterreinen, bungalowparken en combinatiebedrijven) in de gemeente Barneveld. Met dit onderzoek krijgt de gemeente meer inzicht in de staat van de vakantieparken. Hoe vitaal is de sector, welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zijn er en hoe kan ervoor worden gezorgd dat de sector gezond blijft? Juist in deze bijzondere corona tijd – waarin de impact op de vrijetijdssector groot is – zijn vitale en toekomstbestendige vakantieparken meer dan ooit van belang.

Onze aanpak

In onze wijze van kijken naar vitaliteit zeggen we dat een park vitaal is als het de kwaliteit biedt die een toerist zoekt en er geen zorgen bestaan over het recreatieve toekomstperspectief. In de basis gebruiken we het vitaliteitsmodel om bedrijven in te delen in vier kwadranten. Deze kwadranten zijn geënt op twee variabelen:

  • Wat is de toeristische kwaliteit van het park? Deze parameter zegt iets over hoe aantrekkelijk het park nog is voor verblijfsrecreanten.
  • Wat is het toeristisch toekomstperspectief van een park? Deze parameter zegt iets over de toekomst van een park: zijn er zorgen over of het park over een aantal jaren nog wel bestaat of een toeristische functie heeft of zijn er geen reden tot zorg?

Naast resultaten op totaalniveau hebben we voor alle parken een individuele ‘kansenkaart’ opgesteld. De kansenkaart geeft een toelichting op de vitaliteitsscore en advies over het behouden of herstellen van de vitaliteit.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert vitaliteit

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op

Kritische en resultaatgerichte adviseur, met oog voor het grotere plaatje.

Neem contact op