Annemiek RiefelMarie van de MeebergProjectenVisievorming

Ondersteuning Routebureau Noord- en Midden-Limburg

 

Routebureau Noord- en Midden-Limburg ontwikkelt en beheert recreatieve routestructuren, zodat recreanten en toeristen volop kunnen genieten van al het moois dat Noord- en Midden-Limburg biedt. Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg is opgericht door het voormalige Leisure Port en VVV Midden-Limburg in opdracht van 13 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

 

Toename routerecreatie

Het Routebureau ziet dat de gebruiker van de routenetwerken verandert. Het aantal modaliteiten (verschijningsvormen) neemt toe. Daardoor delen steeds meer verschillende gebruikers hetzelfde pad. Deze recreanten gaan niet altijd samen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Daarnaast heeft buitenrecreatie onder andere door de coronacrisis een boost gekregen, waardoor extra drukte op de paden is ontstaan. Tegelijkertijd wordt het belang van buiten recreëren steeds groter. Buitenrecreatie draagt namelijk bij aan onze gezondheid (ook preventief!) en is een fijne manier om natuur te beleven. Echter staat diezelfde natuur onder steeds grotere druk.

 

Toekomstbeeld routenetwerken Noord- en Midden-Limburg

Deze ontwikkelingen vragen om een heldere visie: een gezamenlijk toekomstbeeld van hoe de routenetwerken er over een aantal jaar in Noord- en Midden-Limburg bij liggen. De afgelopen maanden hebben wij het Routebureau mogen ondersteunen om dit toekomstbeeld te schetsen. Daarbij hebben we onder andere met alle gemeenten (individueel en tijdens twee gezamenlijke sessies) om tafel gezeten en stil gestaan bij de afgelopen jaren én nagedacht over de routenetwerken van de toekomst en de rol van het Routebureau hierin.

Uit die gesprekken zijn veel wensen en ideeën naar voren gekomen. Een deel van die wensen en ideeën kunnen worden opgepakt door het Routebureau en worden in 2024 vertaald naar een nieuw Businessplan.

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op

Met oog voor detail, altijd strevend naar kwaliteit

Neem contact op

Geef een reactie