Visie en samenwerking

visie recreatie en toerisme pijnacker nootdorp

Gebiedsontwikkeling buitengebied gemeente Pijnacker – Nootdorp

Binnen de gemeente Pijnacker – Nootdorp is zich een omvangrijk, aaneengesloten natuur- en recreatiegebied aan het vormen in de Randstad, waar de gemeente ambitieuze plannen voor heeft. In haar Economische Visie ‘Ruimte om te ondernemen’ is aangegeven dat het economisch potentieel van het buitengebied beter kan worden benut. Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van…