ProjectenVisievormingzeeland recreatieland

Zeeland is een toeristische provincie bij uitstek, geliefd bij velen in binnen- en buitenland. De toeristisch-recreatieve sector is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de pijlers van de Zeeuwse economie en samenleving. De concurrentiepositie van ‘Zeeland Recreatieland’ is sterk, maar niet vanzelfsprekend. Het inspelen op kansrijke ontwikkelingen, het aanboren van nieuwe doelgroepen, innoveren en werken aan een duurzaam rendabele bedrijfstak is een gezamenlijke taak van ondernemers en overheid. Beide partijen hebben hierin een eigen rol.

Met het oog op de Statenperiode hebben Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZeeland) en SER Zeeland hun visie op de toekomst van toerisme & recreatie in Zeeland kenbaar gemaakt aan politiek en samenleving. Zij vroegen het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd en van der Reest Advies om een onderzoek en agenda voor 2025. Dit bestond uit een brede analyse van de sociaal-economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector voor Zeeland nu en over 10 jaar. Hiermee is de noodzaak van een krachtig stimulerend beleid van provincie en gemeenten onderbouwd.

De resultaten zijn gepresenteerd op het symposium Zeeland Recreatieland.

Nieuwsgierig? Neem voor meer informatie contact op met Tinco Lycklama.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op