ProjectenVisievorming

De vrijetijdseconomie is van groot belang voor de gemeente Ede. Met ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen en 9 miljoen dagbezoekers per jaar is de gemeente een toeristische trekker van formaat. In totaal geven toeristen recreanten zo’n 165 miljoen euro per jaar uit. Toerisme en recreatie vormen dan ook een belangrijke pijler van de economie. Toch was er nog niet eerder vanuit de gemeente een beleidsvisie opgesteld. Ons bureau had de eer om in 2017 de eerste visie op recreatie en toerisme in gemeente Ede op te stellen, in samenwerking met de sector en gemeente.

Willemien Vreugdenhil was destijds wethouder toerisme en recreatie en zegt over de visie: “Ik heb er alle vertrouwen in dat deze visie ondernemers inspireert om hun aanbod verder te ontwikkelen of nieuwe initiatieven te starten. Als gemeente ondersteunen we dat graag. We bieden helderheid over wat wel en niet kan en met het team Recreatie & Toerisme bieden we één duidelijke ingang voor de sector. Zo werken we samen aan een vitale en eigentijdse toerisme- en recreatiesector”.

De visie is tot stand gekomen door stakeholders en ondernemers te interviewen, te klankborden met vertegenwoordigers van de sector en ideeën op te halen via inspraakavonden voor iedereen die zich sterk maakt voor de beleefbaarheid van gemeente Ede. Daarnaast hebben we (om goed zicht te krijgen op de sector) een zogenaamde vitaliteitsscan ingezet voor dagrecreatieve bedrijven, hotels en B&B’s, zoals dat eerder al voor de kampeer- en bungalowsector onderzocht is.

Meer en jongere doelgroepen naar de Veluwe trekken, actieve vormen van recreatie stimuleren, verbindingen voor wandelaars en fietsers verbeteren – het is een greep uit de acties die benoemd staan in de visie. Boven alle acties bevat een gezamenlijke stip aan de horizon en een samenhangende strategie om de sector verder te versterken als belangrijke economische pijler.

U kunt de visie hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Jaap Thijs.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op