Toolkit duurzaamheid: inzicht in de duurzaamheidsbeleving van de zeven leefstijlen

In samenwerking met Bureau BUITEN, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, en Ginder, kondigt Insiders met genoegen de lancering aan van een nieuwe Leefstijlvinder toolkit voor duurzaamheid in vrijetijdsbesteding. Deze toolkit biedt waardevolle inzichten en praktische handvatten voor iedereen die duurzaam gedrag tijdens een vakantie in Nederland wil begrijpen en bevorderen. Samen streven we naar een duurzamere vrijetijdssector!

Ondersteuning gebiedsaanpak GEUS werkgroep recreatie

Het doel van Gebiedsaanpak GEUS is samenwerken om het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) op de Veluwe duurzaam te ontwikkelen, zodat je er ook in de toekomst goed kunt wonen, werken en recreëren. Dit doen overheidsorganisaties als waterschap, provincie en gemeenten samen mét bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.  …

Havenprogramma gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân beschikt over verschillende havens en voorzieningen ten behoeve van de waterrecreatie. Met de Staande Mastroute door Dokkum, de Lits-Lauwersmeerroute, de recent ontwikkelde vaarroute Súd-Ie en de Strobosser Trekfeart lopen belangrijke vaarwegen door de gemeente.   Opstellen havenprogramma Met de fusie van de gemeenten tot Noardeast-Fryslân beschikt de gemeente in totaal over een…

Advies toekomstbestendigheid routenetwerken Noord- en Midden-Limburg

Ondersteuning Routebureau Noord- en Midden-Limburg   Routebureau Noord- en Midden-Limburg ontwikkelt en beheert recreatieve routestructuren, zodat recreanten en toeristen volop kunnen genieten van al het moois dat Noord- en Midden-Limburg biedt. Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg is opgericht door het voormalige Leisure Port en VVV Midden-Limburg in opdracht van 13 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.…

Bezoekersonderzoek gemeente Oldebroek

Ruimte voor recreatie op de Wezepsche Heide en Vuursteenberg.   In opdracht van de gemeente Oldebroek hebben wij een bezoekersonderzoek uitgevoerd rondom het natuurgebied Wezepsche Heide-Vuursteenberg. Vitens en Geldersch Landschap en Kasteelen zijn de terreinbeheerders in het gebied. Het is een ideale plek om te recreëren, alleen: de ontsluiting van het natuurgebied is nu niet…

Verkenning centrale werkorganisatie routenetwerken Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is in trek bij inwoners én toeristen vanwege haar diverse en aantrekkelijke landschappen. De aanwezigheid van toegankelijke routenetwerken van goede kwaliteit is onontbeerlijk om deze landschappelijke kwaliteiten ook te kunnen beleven.   Routeplatform Zuid-Holland Een aantal jaar geleden is het Routeplatform opgericht met als doel meer eenduidigheid en afstemming te realiseren tussen…

Onderzoek verblijfsrecreatie gemeente Brummen

De gemeente Brummen heeft in 2021 de visie Kwaliteitstoerisme in de gemeente Brummen vastgesteld. In deze visie wordt het gedachtegoed van waardevol toerisme omarmd. Brummen wil graag dat toerisme kan bijdragen aan maatschappelijke doelen. In de visie is één van de focuspunten het stimuleren en creëren van aanbodontwikkeling. Ons bureau is gevraagd om te onderzoeken…

Beleid verblijfsrecreatie gemeente Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten is een uitgestrekte gemeente in het zuidelijkste puntje van Nederland. Van het Maasdal bij Eijsden en het plateau tot de fruitboomgaarden ten oosten van de A2, omvat de gemeente een uniek grensgebied in het hart van de Euregio. De gemeente wordt gekenmerkt door de sfeer en beleving die het creëert. Historische dorpskernen, vakwerkhuizen en…