Fleur BrinkmannSanne MeekesVisievormingPilot terrassenbeleid

Evaluatie pilot terrassen Terschelling

Wat is het effect van ruimere terrassen? Dat was de hoofdvraag in ons onderzoek voor gemeente Terschelling. Tijdens de corona pandemie zijn daar de terrassen verruimd uit noodzaak om de kans op besmetting te minimaliseren. Toen de pandemie voorbij was en de terrassen weer wat voller mochten bleef de wens bestaan voor ruimere terrassen. Dus werd er door de gemeente een pilot gestart waarbij zes terrassen tijdelijk mochten verruimen. Aan ons de taak om de voor- en nadelen in kaart te brengen middels interviews, groepsgesprekken en enquêtes.

 

Iedereen meenemen in het proces

 

Voor gedegen én gedragen onderzoek is het van belang om iedereen mee te nemen in het proces, dus iedereen waar de verruiming invloed op kan hebben. Denk aan de medewerkers van openbare orde & veiligheid die ervoor moeten zorgen dat vluchtwegen gewaarborgd blijven en stoepen begaanbaar zijn. En bijvoorbeeld de direct omwonenden van de terrassen die wellicht meer overlast ervaren of juist genieten van de extra reuring. Maar ook de ondernemersverenigingen die kunnen vertellen hoe de regels in de praktijk werken. En natuurlijk de inwoners die het misschien wel te druk vinden worden of juist blij zijn dat ze makkelijker een plekje kunnen vinden. En hoe is het voor de bezoekers, vinden zij ruimere terrassen bijdragen aan de beleving van Terschelling?

 

Reacties overwegend positief, maar wel wat aandachtspunten

 

De betrokkenen stonden overwegend positief tegenover verruiming van alle terrassen in de toekomst. Ruimere terrassen zorgden voor een gezelliger straatbeeld met weinig tot geen extra overlast. Ook werd het gewaardeerd, door zowel inwoners als bezoekers, dat je makkelijker een plekje kan vinden op een terras. Wel zijn er een aantal aandachtpunten om rekening mee te houden. Er is maatwerk nodig, want niet iedere terras ligt op een locatie waar (dezelfde mate van) verruiming wenselijk is. Houd rekening met andere ruimteclaims, want de ruimte is beperkt. En ten slotte zorg ervoor dat de ruimtelijke situatie veilig en aantrekkelijk blijft.

null

Fleur Brinkmann

Adviseur

Auteurs

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op

Enthousiaste adviseur gemotiveerd om bij te dragen aan mooie belevingen

Neem contact op