Fleur BrinkmannMarkt en consumentNieuwsProjectenSanne Meekes
In februari 2024 hebben Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd en Ipsos I&O, in opdracht van het Nationale Parken Bureau in Nederland, een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van onze Nationale Parken. Uit het onderzoek blijkt dat 91% van de Nederlanders bekend is met het begrip “Nationale Parken”, waarbij De Hoge Veluwe, De Biesbosch en Utrechtse Heuvelrug het meest bekend zijn. Ondanks deze hoge bekendheid, blijkt er een verschil te bestaan tussen het imago en de identiteit van de parken. Respondenten associëren de parken voornamelijk met natuur en rust, maar minder met recreatie en cultuurhistorie. Dit biedt kansen om de unieke meerwaarde en diversiteit van de Nationale Parken beter onder de aandacht te brengen.

 

Nationale Parken zijn bekend onder Nederlanders

Over het algemeen zien we dat het begrip Nationale Parken bekend is: 91% van de respondenten geeft aan dit te kennen. Men kent Nationale Parken vaak omdat ze er geweest zijn als bezoeker.
Ook individuele Nationale Parken zijn relatief bekend. De Hoge Veluwe is met 95% van de respondenten die het park kent (geholpen bekendheid) het meest bekende Nationale Park. Op plek twee en drie komen De Biesbosch en Utrechtse Heuvelrug met respectievelijk 91% en 68%. De spontane bekendheid van Nationale Parken is lager; alleen De Hoge Veluwe en de Biesbosch worden vaak genoemd.

 

Onderscheidend vermogen?

Toch is ook bijna 1 op de 7 gegeven antwoorden op de spontane naamsbekendheid een ‘foutief’ antwoord, zoals een regulier natuurgebied, of zelfs af en toe een vakantiepark of landelijke attractie. Dat roept wel de vraag op hoe onderscheidend het ‘merk’, begrip en/of imago van Nationale Parken is. Dat zien we ook terug in het verschil tussen een Nationaal Park ten opzichte van een regulier natuurgebied: de meerwaarde van Nationale Parken is nog niet altijd zichtbaar. Het belang van de Nationale Parken komt daarentegen wel duidelijk naar voren: 77% vindt het namelijk een gemis als er geen Nationale Parken zouden zijn.

 

Imago vs. identiteit

Het imago van Nationale Parken laat daarnaast nog meer opvallendheden zien. We zien namelijk dat het beeld dat men bij Nationale Parken heeft iets afwijkt dan waar zij zich voor inzetten en willen uitstralen. Zo worden Nationale Parken voornamelijk geassocieerd met de (logische) ‘natuur’ waarden, maar minder met recreatie, beleving en specifiek ook cultuurhistorie. Kortom, het imago komt nog niet volledig overeen met de identiteit van de Nationale Parken.

 

Kansen voor bekendheid

Kortom, we zien dat Nederlanders wel het begrip Nationale Parken kennen, maar dat de individuele parken wel minder bekend zijn van naam (zeker spontaan), met uitzondering van een aantal parken. Men kent de Nationale Parken o.a. van een bezoek aan de Nationale Parken of het in de buurt wonen. Het bewustzijn over Nationale Parken is dus wel aanwezig, maar wat men weet over de Nationale Parken verschilt nog wel van wat de Nationale Parken willen uitstralen. We zien dan ook kansen om de inhoudelijke bekendheid te verbeteren, door te focussen op de profilering (waar staan Nationale Parken voor) en na te denken welke waarden de Nationale Parken moeten uitstralen.

 

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is in februari 2024 uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder die lid zijn van het I&O Research Panel. Uiteindelijk hebben 1.050 respondenten de vragenlijst ingevuld. Daarmee kunnen we betrouwbare uitspraken doen. De data is vervolgens gewogen op basis van de Gouden Standaard (CBS) op de volgende achtergrondkenmerken: geslacht, leeftijdscategorie, opleidingsniveau en regio. Daarmee zijn de resultaten representatief voor Nederland.
Het onderzoek gaat in op de 21 Nederlandse Nationale Parken en de twee Nationale Parken in oprichting.

 

De volledige resultaten en verdere conclusies van het onderzoek zijn hier te lezen.

 

Bijgevoegde foto is gemaakt door Ellen van den Doel.

Auteurs

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op

Enthousiaste adviseur gemotiveerd om bij te dragen aan mooie belevingen

Neem contact op