Annemiek RiefelProjectenVisievorming

Het doel van Gebiedsaanpak GEUS is samenwerken om het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) op de Veluwe duurzaam te ontwikkelen, zodat je er ook in de toekomst goed kunt wonen, werken en recreëren. Dit doen overheidsorganisaties als waterschap, provincie en gemeenten samen mét bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

 

Binnen Gebiedsaanpak GEUS maken we samen een plan waarin de perspectieven vanuit landbouw, natuur, water, leefbaarheid, recreatie en lokale identiteit worden meegenomen.

 

Werkgroep recreatie

Eén van de werkgroepen binnen de gebiedsaanpak GEUS is de werkgroep recreatie. In de werkgroep zitten ondernemers uit het gebied, betrokken partijen zoals Vitale Vakantieparken, Wandelnet, Museum Pakhuis, Nunspeet uit de Kunst en Routebureau Veluwe, een afvaardiging van de gemeenten en experts op het gebied van recreatie en toerisme. Vanaf de zomer van 2023 zijn we meermaals bij elkaar gekomen om de opgaven en kansen voor het GEUS gebied vanuit recreatie te benoemen.

 

Ondersteuning Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

Annemiek Riefel sluit namens het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd aan bij de werkgroep recreatie om mee te denken over het toekomstperspectief van recreatie in toerisme in het GEUS gebied. Uit de gesprekken in de werkgroep recreatie komt naar voren dat recreatie en toerisme – zowel dagrecreatie als verblijfsrecreatie – kansrijke pijlers voor GEUS zijn. We signaleren dat er nog ruimte is om meer te profiteren van de positieve effecten van recreatie. Annemiek heeft de bevindingen van de werkgroep recreatie uiteengezet in een notitie met toekomstperspectief.

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op