LeefstijlenNieuws

Toolkit duurzaamheid: inzicht in de duurzaamheidsbeleving van de zeven leefstijlen

In samenwerking met Bureau BUITEN, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, en Ginder, kondigt Insiders met genoegen de lancering aan van een nieuwe Leefstijlvinder toolkit voor duurzaamheid in vrijetijdsbesteding. Deze toolkit biedt waardevolle inzichten en praktische handvatten voor iedereen die duurzaam gedrag tijdens een vakantie in Nederland wil begrijpen en bevorderen. Samen streven we naar een duurzamere vrijetijdssector!

“De toolkit is een waardevol instrument voor beleidsmakers, stakeholders in de toerisme- en vrijetijdssector, en andere belanghebbenden die streven naar een duurzame benadering van recreatie en toerisme.”

De groeiende bewustwording van duurzaamheid

Met een groeiende bewustwording van duurzaamheid en milieu-impact, is het cruciaal voor stakeholders in de vrijetijdseconomie om te begrijpen hoe verschillende doelgroepen duurzaamheid tijdens hun vakanties in Nederland benaderen. De toolkit biedt antwoorden op essentiële vragen zoals: Hoe duurzaam gedragen de leefstijlen van de Leefstijlvinder zich?  Wat zijn hun drijfveren en voorkeuren? En hoe kunnen ze gestimuleerd worden tot het maken van meer duurzame keuzes?

 

Gedragingen, waarden en behoeften van 7 recreatieve leefstijlen

Gebaseerd op de Leefstijlvinder, ontwikkeld door MarketResponse, biedt deze toolkit een gedetailleerd inzicht in de gedragingen, waarden en behoeften van recreanten en toeristen. De zeven leefstijlen – Avontuurzoeker, Plezierzoeker, Harmoniezoeker, Verbindingszoeker, Rustzoeker, Inzichtzoeker en Stijlzoeker – worden grondig geanalyseerd om hun benadering van duurzaamheid tijdens vakanties in Nederland te begrijpen.

 

Duurzame keuzes voor en tijdens een vakantie

De toolkit biedt een diepgaande analyse van duurzaam gedrag door de lens van de recreatieve leefstijlen. Hoe duurzaam gedragen jouw bezoekers zich? Waar letten zij op? Waarom kiezen zij wel of niet voor duurzame(re) opties? En hoe kunnen zij geprikkeld worden tot meer duurzaam gedrag? De toolkit biedt handvatten om deze vragen te beantwoorden.

Het onderzoek gaat verder dan alleen duurzaam gedrag ter plekke en belicht ook duurzame keuzes die voorafgaand aan een reis of activiteit worden gemaakt, zoals accommodatiekeuzes, vervoerswijzen en eetgelegenheden. Hoewel de focus ligt op vakanties in Nederland, geeft de toolkit ook inzicht in duurzaam gedrag in het dagelijks leven zoals verduurzaming van het huis, energie-, gas- en waterverbruik en vervoer.

 

Een aantal cijfers uit het onderzoek uitgelicht:

  • 55% van de Avontuurzoekers zou vaker of veel vaker duurzame keuzes willen maken.
  • 61% van de Harmoniezoekers zou duurzamere keuzes maken als duurzame alternatieven goedkoper worden.
  • 50% van de Stijlzoekers hecht veel of heel veel waarde aan een duurzaamheidskeurmerk.
  • 73% van de Rustzoekers vermeed een of meerdere keren bewust drukke plekken tijdens het laatste vakantieverblijf in Nederland.

 

Startpunt van een duurzame benadering van recreatie en toerisme

Als samenwerkende bureaus geloven we dat de toolkit de kennis over de leefstijlen verrijkt, maar ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan een duurzamere recreatieve en toeristische sector. Gebruik de inzichten uit de toolkit bijvoorbeeld als startpunt om:

  • Gemeentelijk en provinciaal beleid te maken voor duurzame vrijetijdsbesteding en toerisme
  • Duurzaam vrijetijdsaanbod te optimaliseren voor een specifieke doelgroep
  • Nieuw duurzaam vrijetijdsaanbod te ontwikkelen
  • Faciliteiten beschikbaar te stellen die aanzetten tot duurzamer gedrag
  • Content- en marketingacties op te zetten ter promotie van duurzame vrijetijdsbesteding

Wil je meer lezen over de levensstijlen en hun beweegredenen om duurzame keuzes te maken? Registreer je gratis op www.leefstijlvinder.nl en krijg toegang tot de toolkit en de onderzoeksdata. Heb je vragen over de toolkit? Neem dan contact op met Simone Maas via simone@insiders.nl.