ProjectenTinco LycklamaVisievorming

De ENCI-groeve is onderdeel van de prachtige Sint-Pietersberg, en vooral bekend om de winning van mergel. In 2018 stopt de volledige mergelwinning in de ENCI-groeve. Het gebied komt in 2020 grotendeels in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Hiermee krijgt Natuurmonumenten een unieke natuurparel in handen, die tegelijkertijd ook rijk is aan cultuurhistorische waarden en op loopafstand van Maastricht ligt.

Het gebied is populair en wordt (druk) bezocht door toeristen en recreanten. De tijdelijke openstelling van de groeve als natuurbadplaats leidde tot grote belangstelling van het publiek en zorgde voor onveilige en onwenselijke situaties. Dit benadrukte de noodzaak voor een recreatievisie (plan) voor de (door)ontwikkeling van het gebied.

Natuurmonumenten benaderde het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om mee te werken aan een visie voor de recreatieve (door)ontwikkeling van het gebied, inclusief uitwerking in een uitvoeringsplan. De visie is door de partijen die zitting hebben in SOME (Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied) geschreven en de uitgangspunten zijn gezamenlijk opgesteld en bediscussieerd. Kortom, het betrof een gezamenlijke en daarmee gedragen proces vanuit de gemeente Maastricht, Natuurmonumenten, provincie Limburg, Stichting Pietersberg Adembenemend en de SOME zelf. De komende tijd staat in het teken van het uitvoeringsprogramma.

Voor vragen, neem contact op met Tinco.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op