ProjectenVisievormingVisie Maasdriel

De gemeente Maasdriel wil ontdekken welk potentieel er op toeristisch en recreatief gebied ligt om Maasdriel een nog aantrekkelijker karakter te geven voor haar bewoners, toeristen en passanten. Om dit te bewerkstelligen vroeg de gemeente het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om de regie te voeren voor de ontwikkeling van een toeristisch- recreatieve visie voor de periode 2018-2021 en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Met als doel een bijdrage te leveren aan de regionale doelstelling om het bezoek in de toeristisch- recreatieve sector met 5% toe te laten nemen én het aanbod van Maasdriel en de Bommelerwaard te versterken.

Aantrekkelijke vrijetijdssector

De gemeente Maasdriel heeft binnen haar gebiedsgrenzen veel te bieden voor haar inwoners, toeristen en passanten. De vrijetijdsector is een belangrijke en economisch aantrekkelijke sector voor de gemeente Maasdriel en de regio Rivierenland. Ook speelt het een groeiende rol met het in stand houden van lokale voorzieningen, het waarborgen en promoten van cultureel erfgoed en het ontwikkelen en behouden van het landschap.

Visie toerisme en recreatie en uitvoeringsagenda

In het visietraject zoeken we naar de identiteit, aanknopingspunten en elementen die bijdragen aan een gezamenlijk en gedragen visie door overheid, ondernemer en bewoners.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op