LeefstijlenProjectenVisievorming

Noordoost-Twente heeft de toerist veel te bieden. Het unieke landschap is een grote trekpleister voor fietsers en wandelaars. Hoe zorgen we ervoor dat het toerisme leidt tot een economische impuls voor het gebied tijdens het verblijf van de toeristen? Voor die economische impuls is een gezond, divers, toekomst- en vraaggericht toeristisch product nodig. Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente vroeg zich af hoe zij om kan gaan met nieuwe initiatieven vanuit de verblijfsrecreatiesector, in een markt die over het algemeen verzadigd is. Deze vraag is kenmerkend voor het probleem dat in de verblijfsrecreatie ook wel wordt aangeduid als de verblijfsrecreatieparadox.

Ook in Noordoost-Twente is dit de aanleiding voor een onderzoek naar de kwaliteit en het perspectief voor de verblijfsrecreatie. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de samenwerkende gemeenten Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal en de provincie Overijssel. Is er sprake van een verblijfsrecreatieparadox, en hoe ziet die er dan uit? Vervolgens is ingezoomd op de kwaliteit, levensvatbaarheid en toekomstgerichtheid van ondernemingen in de verblijfsrecreatie in Noordoost-Twente. Hiervoor zijn diverse ondernemers uitgebreid geïnterviewd.

Meer weten? Neem contact op Jan Jaap via thijs@ruimteenvrijetijd.nl.

Download hier het onderzoeksrapport:
Hoofdrapport Noordoost Twente verblijfsrecreatie

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op