ProjectenVisievormingbiesbosch

De gemeente Drimmelen wil met de kwaliteiten die ze te bieden heeft, inspelen op de kansen van groeiend toerisme. Naast de bekendste toeristische trekker, de Biesbosch, zijn in de gemeente ook erfgoed van de Zuiderwaterlinie te vinden en kunnen bezoekers bijvoorbeeld gebruik maken van diverse watersportmogelijkheden. Ons bureau gaat nu de beleidsvisie voor en met de gemeente opstellen. We hanteren hierbij onderstaande uitgangspunten:

  • De visie is onderbouwd. We voeren een leefstijlanalyse uit op vraag en aanbod en we maken een SWOT-analyse waaruit speerpunten voor beleid komen;
  • De visie is gedragen. We spreken diverse stakeholders uit het gebied één op één en tijdens bijeenkomsten en bezoeken diverse ondernemers.
  • Toeristische ontwikkeling is in balans. Vooral in de Biesbosch speelt het ‘balansvraagstuk’ en we geven in het beleid aan hoe hierop kan worden gestuurd.

De beleidsvisie kent drie onderdelen:

1. Visie: een stip op de horizon met doelen en ambities.
2. Analyse en strategie: speerpunten die de opgave voor de gemeente in beeld brengen.
3. Actie-agenda: concrete acties, prioritering en betrokkenheid van stakeholders hierbij.

De verwachting is dat de beleidsvisie in het najaar van 2020 is afgerond.

Meer weten? Neem contact op met Tinco Lycklama.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op