ProjectenVisievorming

Omdat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn wordt opgeheven, ziet de gemeente Rhenen een aantal nieuwe taken op zich afkomen rondom het beheer van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen en de passantenhaven.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt de gemeente met deze taken in de vorm van een detachering (vanaf 1 maart t/m 1 oktober). Het gaat hier om onderwerpen als beheer & onderhoud, verkeersafwikkeling, Toekomstperspectief recreatief gebruik, erfpachtovereenkomst, afstemming met stakeholders in de Gebiedsraad, etc.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd geeft hier mee handen en voeten aan de programmering van beleid en bestuurlijke keuzes. Tevens zijn we betrokken in de uitvoering hiervan.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op