Annemiek RiefelMartijn HuijgenVisievormingLisse

De dorpen in de Bollenstreek zijn al meer dan 500 jaar de locatie waar de rijken van de historische steden hun buitenhuizen en landgoederen stichten. Er zijn badplaatsen, bloemendorpen en polderdorpen. Hoewel de afstanden klein zijn, heeft elk dorp toch zijn eigen karakter.

Vrijetijdssector in ontwikkeling

De vrijetijdssector is volop in ontwikkeling. Het toerisme zit al jaren, voor de coronacrisis, in de lift. Het aantal overnachtingen neemt toe en steeds meer buitenlandse toeristen hebben Nederland de afgelopen jaren ontdekt.

De provincie Zuid-Holland profiteert van deze groei. De totale verblijfsrecreatie sector in Zuid-Holland was in 2019 goed voor bijna 200 miljoen euro (bron: NBTC-NIPO research, 2019). Ook in Hillegom, Lisse en Teylingen wordt de groei van de verblijfsrecreatie sector ervaren. Hoewel het aanbod op dit moment nog beperkt is qua omvang, neemt het aantal bedrijven en verzoeken voor nieuwe verblijfsaccommodaties toe. Bovendien zien de gemeenten de kansen die toerisme en recreatie kan bieden. Niet alleen voor de lokale economie, maar ook voor de leefbaarheid, want eigen inwoners maken veel gebruik van de recreatieve infrastructuren.

Visie Verblijfsrecreatie

Kortom de vrijetijdssector is belangrijk, maar heeft ook te maken met grote opgaven. De snel veranderende vraag van de gast zorgt ervoor dat vraag en aanbod soms niet optimaal op elkaar aansluiten. Bij de koopmarkt van recreatiewoningen ligt de focus steeds vaker op vastgoed-gedreven verkaveling i.p.v. toeristische verhuur. En de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het aanbod staat hier en daar onder druk.

In opdracht van HLT samen hebben we – samen met onze vaste samenwerkingspartner BugelHajema – een visie op verblijfsrecreatie opgesteld. Deze visie geeft duidelijkheid over waar het met de verblijfsrecreatie in Hillegom, Lisse en Teylingen naartoe zou moeten gaan. En biedt daarmee een helder kader voor partijen met nieuwe initiatieven. Dit is een gezamenlijke visie, met aandacht voor de verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten. De visie is input voor de (toekomstige) omgevingsvisies van de drie gemeenten.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert visievorming

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op