Annemiek RiefelJan Jaap ThijsProjectenVisievorming

De regio Noordoost Fryslân bestaat uit vier gemeenten: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Fryslân en Tytsjerksteradiel. Recreatie en Toerisme is een kansrijke sector voor de regio als één van de vier sterkste sectoren samen met agrofood, metaaltechniek en bouwnijverheid. Recreatie en toerisme kunnen voor investeringen en werkgelegenheid zorgen, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied en het welbevinden van de inwoners. De komende jaren wordt onder andere via de Regiodeal fors ingezet op het stimuleren van de sector. De vier gemeenten en stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) zien kansen om de toerisme en recreatie sector in Noordoost Fryslân verder te ontwikkelen, maar hoe?

Regionale visie

De samenwerkende gemeenten willen een totaalvisie ontwikkelen op het gebied van Toerisme en Recreatie. Deze visie geeft de mogelijkheid om gezamenlijk een koers uit te zetten. Om met elkaar, zowel overheden, ondernemers en andere belanghebbenden, keuzes en afspraken te maken. Onder andere over welke investeringen noodzakelijk zijn. Daarbij streven de gemeenten naar een betere regionale afstemming en het ontwikkelen van een eenduidig beleidskader voor uit te voeren projecten, activiteiten en te ontwikkelen producten.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is gevraagd dit visietraject te begeleiden. De visie wordt in de zomer van 2019 vastgesteld. Het eindresultaat betreft een gedragen recreatie en toerisme visie die richting geeft aan de inspanningen van gemeenten en ondernemers om de toeristisch- recreatieve sector in Noordoost Fryslân verder te ontwikkelen met als doel de komende jaren meer toeristen en recreanten in Noordoost Fryslân te verwelkomen. De komst van meer toeristen en recreanten moet tevens bijdragen aan het stimuleren van de lokale (vrijetijds)economie en het in standhouden en (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe voorzieningen waar ook eigen inwoners van kunnen profiteren. Naast de visie hebben we ook een uitvoeringsagenda opgeleverd met concrete acties waar de komende jaren op in wordt gezet.

Meer weten over deze visie of hoe wij u kunnen helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe visie op Toerisme en Recreatie? Neem contact op met Jan Jaap

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op