ProjectenVisievorming

De provincie Drenthe wil graag in de ‘top’ van Nederland staan als het gaat om de vrijetijdseconomie. Een economisch gezond, divers, toekomstgericht en vraaggericht verblijfsrecreatief aanbod is daarbij van groot belang. De provincie heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om te kijken naar het perspectief van de verblijfsrecreatie in de provincie. We keken daarbij naar verschillende elementen: vraag-aanbod volgens de leefstijlsegmentatie, kwantitatieve marktgegevens en de kwaliteit van de verblijfsrecreatie. Naast onderzoek bestond het project ook uit een procesgerichte aanpak, waarin we de belangrijkste stakeholders in de provincie in werksessies betrokken bij het onderzoek.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vitaliteit

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op