ProjectenVisievormingvisie recreatie en toerisme pijnacker nootdorp

Binnen de gemeente Pijnacker – Nootdorp is zich een omvangrijk, aaneengesloten natuur- en recreatiegebied aan het vormen in de Randstad, waar de gemeente ambitieuze plannen voor heeft. In haar Economische Visie ‘Ruimte om te ondernemen’ is aangegeven dat het economisch potentieel van het buitengebied beter kan worden benut. Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van toeristisch – recreatief aanbod is dat dit aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners en (potentiële) bezoekers.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzocht de kansen voor de economische en vraaggerichte ontwikkeling van het buitengebied van Pijnacker – Nootdorp. In ons onderzoek hebben we de vraag naar vrijetijdsvoorzieningen, het aanbod, de identiteit en de actuele kansen betrokken.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert vrijetijdseconomie

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op