VisievormingNota verblijfsrecreatie Emmen

In het beleidskader vrijetijdseconomie uit 2017 zet de gemeente Emmen een aantal strategische lijnen uit om de vrijetijdseconomie te versterken. In dit kader wordt onder meer benoemd dat de gemeente een al oude nota (uit 2007) kampeerbeleid gaat actualiseren. Omdat er bij de gemeente Emmen met enige regelmaat verblijfsrecreatieve initiatieven vanuit het veld binnenkomen, waarop de gemeente een helder antwoord wil kunnen formuleren, is besloten de nieuwe nota niet te beperken tot de kampeersector, maar te verbreden naar de gehele verblijfsrecreatieve sector.

Helderheid en groei facilitere

De visie moet helderheid geven aan de markt en andere stakeholders over hoe de gemeente Emmen kijkt naar de verblijfsrecreatie en welke ontwikkelingen zij wel of juist niet wenst. Daarmee wil de gemeente passende en gewenste groei van de sector faciliteren.

Input uit het veld

Het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd helpt de gemeente Emmen met het ophalen van informatie van stakeholders en het afstemmen van de wensen van de gemeente, ondernemers en andere stakeholders, zodat er uiteindelijk een visie gerealiseerd is met veel draagkracht. Voor deze nota hebben wij samengewerkt met Bügel Hajema, onze partner op het gebied van ruimtelijke ordening.

Wilt u voor uw gemeente ook een gedragen, concrete visie op recreatie en toerisme? Een visie die toekomstbestendig is? Neem dan contact op met één van onze experts!

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert beleidsnota

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op

Kritische en resultaatgerichte adviseur, met oog voor het grotere plaatje.

Neem contact op