Annemiek RiefelRick van ZadelhoffVisievormingNiehove Westerkwartier

In 2019 is de nieuwe gemeente Westerkwartier (provincie Groningen) ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Zuidhorn, Leek, Marum, Grootegast en een deel van Winsum. In 2007 hebben de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn samen een beleidskader recreatie en toerisme opgesteld. Hierin werden de ambities en potenties van het Westerkwartier neergezet. Toerisme heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Dit roept naast kansen ook uitdagingen op, want hoe bewaak je de balans tussen een prettige leefomgeving voor eigen inwoners en pluk je de vruchten van recreatie en toerisme.

Samenwerking met Hanneke Schmeink

In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier wordt de sector recreatie en toerisme als belangrijke én kansrijke pijler voor de economie van Westerkwartier benoemd. Aanleiding voor de gemeente om samen met ondernemers en inwoners een visie op recreatie en toerisme te ontwikkelen die een koers uitzet voor de toekomst.

De gemeente heeft ons gevraagd om het visietraject te begeleiden en de visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma te schrijven. We hebben hiervoor samengewerkt met onze vaste samenwerkingspartner Hanneke Schmeink van Hanneke Schmeink Recreatie.

Samen met de sector

We hebben verschillende stakeholders betrokken bij de totstandkoming van deze visie. Wanneer veel partijen dezelfde toekomst ambiëren is de kans op succes groter dan wanneer de gemeente alleen de visie bepaalt en de strategie naar die toekomst uitvoert.

De ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties hebben we meegenomen bij het maken van deze visie.

Annemiek Riefel onderzoek advies recreatie toerisme

Annemiek Riefel

Expert visievorming
Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op