Annemiek RiefelEllen RuiterVisievorming

De vrijetijdssector is belangrijk voor Lelystad. Niet alleen voor de lokale economie, maar ook voor de leefbaarheid. In 2016 heeft de raad het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 (UVP VE) vastgesteld. Voor de uitvoering is door de raad voor een periode van 5 jaar geld beschikbaar gesteld. Deze periode loopt eind 2021 af.

Herijking uitvoeringsprogramma Lelystad

De afgelopen jaren is er veel gebeurd dat invloed heeft (gehad) op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en de komende periode t/m 2026. Daarom wil de gemeente Lelystad het bestaande uitvoeringsprogramma herijken. De gemeente heeft ons gevraagd dit proces te begeleiden en een herijkt uitvoeringsprogramma op te leveren.

Breed draagvlak

De route naar een uitvoeringsprogramma is in onze ogen vooral een procesaanpak waarbij stakeholders hun ideeën en wensen delen en komen tot een gedeeld beeld voor de toekomst. Ook voor een herijking is dat van belang. Daarom betrekken we de gemeente en  externe partners intensief bij de herijking van het uitvoeringsprogramma.

Het herijkte uitvoeringsprogramma wordt najaar 2021 opgeleverd.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Annemiek Riefel

Expert visievorming

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op