ProjectenVisievormingRecreatie ontwikkeling hitland

Recreatiegebied Hitland gaat op de schop. Op een aantal plekken komen nieuwe recreatieve voorzieningen. De afgelopen maanden zijn inwoners, belangengroepen, kinderen en andere maatschappelijke partijen uitgenodigd ‘mee te denken, te kijken en te doen’ bij de realisatie van speelvoorzieningen, een vogelkijkplek, buurtmoestuin en een honden(hindernis)baan.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft voorafgaand hieraan een advies opgesteld ten aanzien van de recreatieve doorontwikkeling van het gebied. Vanuit het Recreatieschap Hitland was behoefte aan actueel inzicht in de behoeften van inwoners van omliggende gemeenten, om zo een vraaggerichte doorontwikkeling te kunnen realiseren.

Na dit onderzoek is de fase van uitvoering van start gegaan. Ook hierin ondersteunen we het Recreatieschap Hitland. Bewoners en belangengroepen zijn intensief betrokken bij dit proces. En niet zomaar een belangengroep, maar liefst 30 kinderen uit Capelle a/d IJssel en Zuidplas hebben geholpen.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert vrijetijdseconomie

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op