ProjectenVisievorming

In 2014 spraken de gemeenten in de Regio Alkmaar met elkaar de ambitie uit om intensiever met elkaar te gaan samenwerken op het gebied van toerisme. Deze samenwerking kreeg concreet gestalte via de totstandkoming van een  visie op toerisme (die wij destijds ook mochten opstellen), dat jaarlijks werd uitgewerkt in een jaarplan met concrete acties.

Sinds die tijd is er veel gebeurd. Zo zijn onder meer toeristische overstappunten gerealiseerd, is vanuit de regio gezamenlijke input geleverd omtrent de vitalisering van de verblijfsrecreatie en is het sloepennetwerk over de regio uitgerold. Maar vier jaar na het opstellen van de visie vond de Regio Alkmaar het ook belangrijk om de thermometer in de samenwerking te steken. Hoe gaat dat in zijn werk, en vooral: hoe wordt dat door de verschillende partijen (ondernemers, marketingorganisaties en de gemeenten zelf) in de regio ervaren?

Wij mochten deze (proces)evaluatie uitvoeren. Via korte deskstudie, maar vooral gesprekken en bijeenkomsten met stakeholders kregen we een beeld van hoe de samenwerking wordt ervaren en waar mogelijke verdere ontwikkelpunten liggen. In het najaar van 2018 wordt de evaluatie besproken door de regio-bestuurders en gaan de gemeenten kijken hoe ze de samenwerking verder kunnen optimaliseren.

Meer weten? Neem contact op met Jan Jaap Thijs.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op