ProjectenVisievorming

Het Brabantse Alphen-Chaam is een groene plattelandsgemeente aan de grens met België. Het toerisme is een van de pijlers van de lokale economie. In opdracht van deze gemeente heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een ontwikkelagenda samengesteld.

De gemeente Alphen-Chaam wil met deze ontwikkelingsagenda opnieuw vorm geven aan het beleidsveld recreatie en toerisme op een pragmatische en uitnodigende manier. De gemeente wil een faciliterende rol op zich nemen als het gaat om recreatie en toerisme, waarbij zij ondernemers de ruimte wil geven om te ondernemen. In de ontwikkelagenda geven we weer wat we als wenselijke ontwikkelingen beschouwen, die de gemeente zou willen faciliteren.
Deze agenda kan worden gebruikt als een gespreksagenda om de mogelijkheden, onmogelijkheden en wenselijkheden van concrete initiatieven te kunnen bekijken. Het gaat hierbij zowel om verzoeken van ondernemers als van maatschappelijke organisaties.

Deze analyse dient als vervolg voor het leefstijlonderzoek, welke ook is uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Met deze combinatie van eerst een analyse en vervolgens beleidsadvies, kan de gemeente de komende jaren haar uitvoeringsagenda opstellen. Hiermee wordt een gezonde toeristische sector verder gestimuleerd: goed voor ondernemers, bewoners en niet te vergeten de gasten!

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op
Ellen Ruiter ruimte en vrije tijd onderzoek advies leefstijlen leefstijlvinder workshops training

Medior adviseur

Ervaren projectmanager, breed inzetbaar in de gehele vrijetijdsmarkt.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op