LeefbaarheidProjectenSanne MeekesVisievormingbeleidsvisie blaricum

De gemeente Blaricum wil een visie recreatie en toerisme opstellen. Aanleiding is onder andere de verschillende verzoeken om ondersteuning vanuit de sector en de ambities van diverse samenwerkingen, waaronder in de Gooi en Vechtstreek, Metropoolregio Amsterdam en de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Om hier goed op in te kunnen spelen en in te kunnen functioneren is een visie op recreatie en toerisme onontbeerlijk.

Ook het sterk groeiend toerisme heeft geleid tot bewustzijn over de leefbaarheid en druk op de leefomgeving. Blaricum richt haar aandacht daarom vooral op recreatieve mogelijkheden voor inwoners, oftewel een prettig leef-, woon- en werkklimaat. Daarnaast biedt kwaliteitstoerisme kansen voor ondernemers. Deze kansen kunnen worden verkend en afgestemd op de regionale ontwikkelingen en behoeften.

In het proces om tot de visie te komen zijn inwoners, ondernemers en andere stakeholders belangrijk. We betrekken hen daarom ook in het proces. De visie omvat drie onderdelen:

  • Visie: een stip op de horizon met doelen en ambities;
  • Analyse en strategie: speerpunten die de opgave voor de gemeente in beeld brengen
  • Actie-agenda: concrete acties, prioritering en betrokkenheid van stakeholders hierbij.

De verwachting is dat de beleidsvisie in het najaar van 2020 is afgerond.

Sanne Meekes ruimte vrije tijd toerisme recreatie onderzoek advies leefbaarheid balans waardevoltoerisme

Sanne Meekes

Expert waardevol toerisme

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op