ProjectenVisievorming

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid, het vestigingsklimaat, de economie en de werkgelegenheid in de gemeente Bunnik. Reden genoeg voor de gemeente om de kansen die de vrijetijdseconomie met zich meebrengt samen met ondernemers zo veel mogelijk te benutten. De gemeente Bunnik heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om de ontwikkelingsagenda voor de gemeente te ontwikkelen, waarmee opnieuw vorm gegeven is aan het beleid. Voor het onderzoek gebruikten we de leisure leefstijlen en hebben we ondernemers op een interactieve manier betrokken.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op