ProjectenVisievorming

De gemeente Molenlanden wil een perspectief opstellen voor de vestingstad Nieuwpoort. Aanleiding is dat Nieuwpoort in de belangstelling staat van bezoekers. Dat komt door de mooie cultuurhistorische elementen o.a. van de Oude Hollandsche Waterlinie. De gemeente Molenlanden wil graag dat Nieuwpoort een aantrekkelijke omgeving is om in te wonen en te recreëren. In de laatste jaren is in Nieuwpoort het aantal voorzieningen, zoals winkels en horeca, echter minder geworden. In dit perspectief op de toekomst kijkt de gemeente, samen met stakeholders en inwoners, of toerisme op een passende schaal hier een oplossing voor kan zijn en welke kansen er liggen.

In het proces om tot het perspectief te komen zijn inwoners en stakeholders (ondernemers) belangrijk. Wij betrekken hen daarom actief bij de totstandkoming. Dat doen we o.a. door:

  • Een inwonersonderzoek onder inwoners van Nieuwpoort en Langerak: Hierin vragen we inwoners naar hoe ze recreatie en toerisme in de eigen leefomgeving ervaren. Is er draagvlak voor recreatie en toerisme, ervaren inwoners negatieve effecten van recreatie en toerisme en welke kansen zien ze?
  • Verkennende gesprekken met stakeholders: Met een aantal betrokkenen verkennen we welke kansen er liggen voor recreatie en toerisme en wat er moet gebeuren om die kansen te verzilveren.

De verschillende acties leiden tot een gezamenlijke visie: perspectief Nieuwpoort 2030. Deze visie op de toekomst wordt voorzien van een actieagenda met hierin concrete acties.

De verwachting is dat het perspectief na de zomer van 2021 is afgerond.

Meer weten? Neem contact op met Rick van Zadelhoff of Sanne Meekes.

 

Foto gemaakt door Anne Hamers, afkomstig van gemeente Molenlanden

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op