Nina RuigrokVisievorming

Park Hitland, tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel, is een recreatiegebied met een landelijk en open karakter. Er zijn verschillende recreatiemogelijkheden, van wandelen en fietsen, tot vissen, vogels kijken, kanoën, golfen, sporten en meer.

 

Actualisatie van de visie

Ongeveer vijf jaar geleden heeft het recreatieschap ervoor gekozen om Park Hitland (door) te ontwikkelen en vraaggericht te ontwikkelen. Er is onder andere gezorgd voor meer beleving voor een bredere doelgroep, geïnvesteerd in speelvoorzieningen voor kinderen, een hondenspeelplaats en buurtmoestuin. Ook de huidige huisstijl is toen gepresenteerd. Kortom, er is hard gewerkt om het Park Hitland door te ontwikkelen en in te richten voor verschillende doelgroepen.

 

Waarom dan toch aan actualisatie?

In de laatste vijf jaar is er nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid opgesteld. Actuele thema’s zoals inclusiviteit, klimaat, sport en gezondheid komen hier ook aan bod. De vraag is of Park Hitland een rol zou kunnen spelen om die thema’s vorm te geven. Ook heeft de bevolking in beide gemeenten zich ontwikkeld, met mogelijke verandering van recreatieve behoeften tot gevolg. Dit roept nu vanuit het bestuur van Park Hitland de vraag op om te kijken of Hitland nog toekomstbestendig is? Alle reden voor een actualisatie van de huidige visie op het gebied.

 

Kansen en opgaven

Om de visie te actualiseren, kijken we naar de volgende bouwstenen:

  • De vraag: wat zijn de demografische ontwikkelingen van inwoners, in kwantitatieve zin (omvang) en kwalitatieve zin (vrijetijdsbehoeften, op basis van trends en leefstijlen)?
  • Het aanbod: in hoeverre sluit het huidige aanbod nog aan bij de wensen en behoeften van de (potentiële) bezoekers en wat is de kwaliteit van het aanbod?
  • Beleid: wat zijn relevante thema’s in het huidige gemeentelijke en provinciale beleid die relevant zijn voor Park Hitland om (mogelijk) op in te spelen.

 

Deze bouwstenen vormen samen een geactualiseerde visie, met daarin uitgangspunten, kansen en mogelijke opgaven voor Park Hitland. In het project zullen verschillende stakeholder nadrukkelijk worden betfrokken, waaronder de ondernemers, gebruikersgroepen en inwoners. Het onderzoek start in april 2022 en wordt naar verwachting in december 2022 opgeleverd.

 

Meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Tinco, Nina of Sanne.

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op
Nina Ruigrok

Adviseur en office manager

Enthousiaste adviseur met passie voor de vrijetijdssector

Neem contact op