ProjectenMarkt en consumentSanne MeekesTinco LycklamaVisievormingKustonderzoek

Het Haringvliet is onderdeel van het mondingsgebied van Rijn en Maas. Vanaf 1950 zijn er grote ingrepen geweest in dit gebied. Dit heeft veel invloed gehad op de manier waarop golven, getijden en rivierafvoeren de sedimentverplaatsingen stuurden. Hierdoor is ook de morfologie van het gebied ingrijpend veranderd.

 

Kustverzanding

Onderzoeksbureau Arcadis heeft een onderzoek uitgevoerd naar de morfologische situatie en de ontwikkelingen richting 2060. Ook zijn de effecten van deze morfologische veranderingen op de natuur, waterveiligheid en economische en toeristische waarden, leefbaarheid en scheepvaart en visserij in kaart gebracht. Als onderdeel van dit onderzoek hebben wij geanalyseerd welke gevolgen de veranderingen hebben voor toerisme en recreatie, vooral voor de functies badstrand, watersport, natuur en cultuur en hoe hierop kan worden ingespeeld.

 

Kansen en gevolgen voor toerisme en recreatie

Door de verzanding zullen de mogelijkheden voor strandtoerisme bij de kust van Voorne afnemen. Het strand verandert namelijk langzaam naar een overwegend slibbig strand en de afstand van het strand tot de zee neemt toe. Daartegenover staat dat de kansen voor natuurrecreatie juist zullen toenemen.

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op