ProjectenMarkt en consumentVisievorming

Het Haringvliet is onderdeel van het mondingsgebied van Rijn en Maas. Vanaf 1950 zijn er grote ingrepen geweest in dit gebied. Dit heeft veel invloed gehad op de manier waarop golven, getijden en rivierafvoeren de sedimentverplaatsingen stuurden. Hierdoor is ook de morfologie van het gebied ingrijpend veranderd.

 

Arcadis voert momenteel een onderzoek uit naar de morfologische situatie en de ontwikkelingen richting 2060. Ook worden de effecten van deze morfologische veranderingen op de natuur, waterveiligheid en economische en toeristische waarden, leefbaarheid en scheepvaart en visserij in kaart gebracht.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Arcadis. Wij  analyseren welke gevolgen de veranderingen hebben voor toerisme en recreatie, vooral voor de functies badstrand, watersport, natuur en cultuur en hoe hierop kan worden ingespeeld.

Het onderzoek is in februari 2021 gestart en wordt in december 2021 afgerond.

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op

Adviseur

Breed georiënteerd, streeft naar het beste resultaat.

Neem contact op