Ellen RuiterProjectenTinco LycklamaVisievormingVisie recreatie toerisme rhenen

“Rhenen is een stad met een rijk militair verleden, fantastische recreatiegebieden, culinaire hoogstandjes en het leukste dierenpark”, aldus het Regionaal Bureau voor Toerisme. De recreatief-toeristische voorzieningen en trekpleisters dragen bij aan een gezonde (vrijetijds)economie, wat zichtbaar is in de werkgelegenheid en tevens de leefbaarheid van Rhenen. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat dat Rhenen zich ‘beter en meer gefocust wil profileren’ en ‘diverse partijen wil verbinden aan toerisme’. Vandaar dat de gemeente Rhenen ons bureau heeft gevraagd om een visie en uitvoeringsprogramma te ontwikkelen op het gebied van recreatie en toerisme.

Visie en uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme

De gemeente Rhenen wil graag een visie op toerisme en recreatie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Deze visie moet duidelijk aangeven waar Rhenen de komende jaren op moet inzetten en welke ontwikkelingen en keuzes daarbij gewenst zijn. Ook moet de visie inspireren om samen met ondernemers en organisaties de volgende stappen zetten.

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Tinco Lycklama

Expert visievorming

Auteurs

Tinco Lycklama ruimte vrij tijd waardevol toerisme visie beleid recreatie balans leefbaarheid

Senior adviseur & partner

Krachtige realist die relatie gedreven werkt.

Neem contact op