ProjectenVisievormingvisie vrijetijdseconomie haaglanden

Het Stadsgewest Haaglanden wenste een gezamenlijk nieuw vrijetijdsbeleid voor de regio. Het draagvlak voor het opstellen van nieuw beleid verschilt; niet iedere gemeente ziet de meerwaarde van de samenwerking. Zonder draagvlak geen gezamenlijk beleid; de meerwaarde voor samenwerking dient kraakhelder te zijn. De vraag aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd was: in hoeverre kunnen de negen gemeenten in de regio samenwerken op het thema vrije tijd? We adviseerden het Stadsgewest en haar inliggende gemeenten hierin en gaven vorm aan het proces. In ons advies had juist het proces de hoogste prioriteit.

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Jan Jaap Thijs

Expert visievorming

Auteurs

Jan Jaap Thijs ruimte vrije tijd onderzoek recreatie toerisme vitaliteit

Senior adviseur & partner

Betrokken, relatiegedreven en enthousiast.

Neem contact op